EBO eBank Online nowe   kartoSFERA logo   Trwaly nosnik    instrukcje   kontakt

     

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego
Oświadczenie Zarządu
Ocena wdrożenia i przestrzeganie Zasad ładu korporacyjnego - 2015 rok
Ocena przestrzeganie Zasad ładu korporacyjnego - 2016 rok
Ocena przestrzeganie Zasad ładu korporacyjnego - 2017 rok
Ocena przestrzeganie Zasad ładu korporacyjnego - 2018 rok
Ocena przestrzeganie Zasad ładu korporacyjnego - 2019 rok
Ocena przestrzeganie Zasad ładu korporacyjnego - 2020 rok
Ocena przestrzeganie Zasad ładu korporacyjnego - 2021 rok
Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego - 2022 rok
Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego - 2023 rok

BS w Reszlu

Do góry