Z życia Banku

Wizyta młodzieży dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mołtajnach w ramach Projektu „Ferie z Ekonomią”.

Apel do ludzi dobrej woli o pomoc dla ofiar pożaru.

Bank Spółdzielczy w Reszlu wsparł organizację Święta Plonów na gminnych dożynkach.

Bank Spółdzielczy w Reszlu pomógł zrealizować imprezę "Terenowa Inwazja Reszel 2018".

Dnia 14 czerwca 2018 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Reszlu.

Bank Spółdzielczy w Reszlu czestniczył w Reszelskich Dniach Rodziny 2018

Do góry