EBO eBank Online nowe   kartoSFERA logo   Trwaly nosnik    instrukcje   kontakt

     

Oszczędności

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-IKE
LOKATA JUBILATKA
LOKATY STANDARD 3, 6
LOKATY STANDARD 12, 24
LOKATY SPECJALNE

 

UWAGA!
Depozyty zdeponowane w Banku BPS są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym). więcej informacji o BFG

Zapraszamy do naszych placówek Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnieniu dokumentacji - KONTAKT

TABELA OPROCENTOWANIA WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Do góry