EBO eBank Online nowe   kartoSFERA logo   Trwaly nosnik    instrukcje   kontakt

     

Kredyty na finansowanie działalności gospodarstw rolnych:

1. KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego, przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą Kredytobiorcy.

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu obrotowego wynosi: 14,66% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą, wypłacony jednorazowo, kapitał spłacany na koniec okresu kredytowania, kredyt wykorzystany całkowicie, całkowita kwota kredytu: 28 000 zł, okres kredytowania: 12 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 10,48 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88%) i marży w wysokości: 4,60%, pierwsza rata odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 257,26 zł, łączna liczba rat: 12. Całkowity koszt kredytu 3 778,36 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 2 934,36 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2,5 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 700 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 144 zł.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 31 778,36 zł.

Kalkulacja została dokonana na 4 stycznia 2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

2. KREDYT W RACHUKU BIEŻĄCYM

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przeznaczonym na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzonej działalności rolniczej.

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu w rachunku bieżącym wynosi: 13,98% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na pokrycie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności, wypłacony jednorazowo, kapitał spłacany na koniec okresu kredytowania, kredyt wykorzystany całkowicie, całkowita kwota kredytu: 167 800 zł, okres kredytowania: 12 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 10,88 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88%) i marży w wysokości: 5%, pierwsza rata odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 1 600,58 zł, łączna liczba rat: 12. Całkowity koszt kredytu 21 756,65 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 18 256,65 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 356 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania 144 zł.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 189 556,65 zł.

Kalkulacja została dokonana na 4 stycznia 2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

3. KREDYT PŁATNICZY

Kredyt płatniczy jest krótkoterminowym kredytem nieodnawialnym, przeznaczonym na pokrycie konkretnych zobowiązań płatniczych Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności.

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu płatniczego wynosi: 60,08% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań, wypłacony jednorazowo, kapitał spłacany na koniec okresu kredytowania, kredyt wykorzystany całkowicie, całkowita kwota kredytu: 10 000 zł, okres kredytowania: 30 dni; oprocentowanie zmienne: 13,58 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88%) i marży w wysokości: 7,70%, rata kapitałowo - odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 10 107,90 zł, łączna liczba rat: 1. Całkowity koszt kredytu 369,90 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 107,90 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2,5 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 250 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 12 zł.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 10 369,90 zł.

Kalkulacja została dokonana na 4 stycznia 2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

4. KREDYT REWOLWINGOWY

Kredyt rewolwingowy jest kredytem obrotowym, przeznaczonym na finansowanie bieżących potrzeb związanych z zaopatrzeniem, wytworzeniem i sprzedażą produktów i towarów o charakterze rolniczym lub świadczeniem usług oraz z procesem rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym, które wynikają z prowadzonej działalności rolniczej.

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu rewolwingowego wynosi: 15,96% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb, wypłacony jednorazowo, kapitał spłacany na koniec okresu kredytowania, kredyt wykorzystany całkowicie, całkowita kwota kredytu: 140 000 zł, okres kredytowania: 35 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 13,48 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88%) i marży w wysokości: 7,60%, pierwsza rata odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 1 654,53 zł, łączna liczba rat: 35. Całkowity koszt kredytu 59 684,92 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 55 064,92 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 3,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4 200 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania 420 zł.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 199 684,92 zł.

Kalkulacja została dokonana na 4 stycznia 2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

5. KREDYT INWESTYCYJNY

Kredyt inwestycyjny – przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń przeznaczonych do produkcji rolnej, zakupie środków transportu, zakupie innych rzeczowych środków przeznaczonych do produkcji rolnej, zakupie budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, zakupie gruntów rolnych, budowie, przebudowie, remontu budynków lub budowli służących do produkcji rolnej oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu inwestycyjnego wynosi: 12,34% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego, wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 746 500 zł, okres kredytowania: 120 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 10,48 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88%) i marży w wysokości: 4,60%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 13 178,80 zł, łączna liczba rat: 120. Całkowity koszt kredytu 426 398,22 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 394 679,22 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 4 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 29 860 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 1 440 zł, koszty ustanowienia zabezpieczeń (hipoteki umownej, zastawu rejestrowego): 419 zł.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 1 172 898,22 zł.

Kalkulacja została dokonana na 4 stycznia 2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

6. KREDYTY PREFERENCYJNE

Bank współpracuje z instytucjami państwowymi celem oferowania Klientom korzystnych warunków kredytowych. W ramach zawartych umów z tymi instytucjami, Bank udziela kredytów preferencyjnych.

  • Kredyt preferencyjny z linii RR, Z, PR

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu preferencyjnego wynosi 6,34 % dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji w gospodarstwie rolnym i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 501 500 zł, okres kredytowania: 120 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 5,5811 % w skali roku – wyliczone jako 0,67 sumy aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,83%) i marży w wysokości: 2,5%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 6 652,85zł, łączna liczba rat: 120. Całkowity koszt kredytu 153 105,03 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 141 216,03 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2,0 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 10 030 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 1 440,00 zł, koszty ustanowienia zabezpieczeń (hipoteki umownej, zastawu rejestrowego): 419 zł.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 654 605,03 zł.

Kalkulacja została dokonana na 4 stycznia 2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

  • Kredyt preferencyjny z linii UP

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu preferencyjnego wynosi 2,53 % dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na utrzymanie płynności i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 100 000 zł, okres kredytowania: 60 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 2 % w skali roku płacone przez kredytobiorcę , pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 1 881,34 zł, łączna liczba rat: 60. Całkowity koszt kredytu 6 306,02 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 5 086,02 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 0,5 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 500 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 720,00 zł

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 106 306,02 zł.

Kalkulacja została dokonana na 4 stycznia 2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

  • Kredyt preferencyjny z linii MRcsk

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu preferencyjnego wynosi 11,49 % dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na zakup użytków rolnych przez młodych rolników rozpoczynających działalność rolniczą i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 166 000 zł, okres kredytowania: 120 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 10,08 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,83%) i marży w wysokości: 4,20%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 2 889,99 zł, łączna liczba rat: 120. Całkowity koszt kredytu 89 385,61 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 84 406,61 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2,0 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 320 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 1 440,00 zł, koszty ustanowienia zabezpieczeń (hipoteki umownej): 219 zł.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 255 385,61 zł.

Kalkulacja została dokonana na 4 stycznia 2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

  • Kredyt preferencyjny z linii K01, K02, DK01, DK02

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu preferencyjnego wynosi 1,82 % dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie nakładów poniesionych po dniu wystąpienia szkody i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 95 000 zł, okres kredytowania: 48miesięcy; oprocentowanie zmienne: 0,5 % w skali roku płacone przez kredytobiorcę , pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 1 981,64 zł, łączna liczba rat: 48. Całkowity koszt kredytu 3 447,07 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 971,07 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1 900 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 576,00 zł

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 98 447,07 zł.

Kalkulacja została dokonana na 4 stycznia 2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

7. KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA

Kredytowa linia hipoteczna jest kredytem przeznaczonym na finansowanie bieżącej działalności rolniczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego), na finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia, odtworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością rolniczą oraz na refinansowanie kredytów udzielonych przez Bank i inne banki.

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Kredytowej Linii Hipotecznej wynosi: 15,66% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności rolniczej, finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 304 000 zł, okres kredytowania: 120 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 13,38 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88%) i marży w wysokości: 7,5%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 6 139,04 zł, łączna liczba rat: 120. Całkowity koszt kredytu 217 502,05 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 205 203,05 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 3,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 10 640 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 1 440 zł, koszty ustanowienia zabezpieczeń (hipoteki umownej): 219 zł.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 521 502,05 zł.

Kalkulacja została dokonana na 4 stycznia 2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

8. POŻYCZKA

Bank udziela pożyczek na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością rolniczą.

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki wynosi: 24,89% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością rolniczą, wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 20 000 zł, okres kredytowania: 12 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 13,68 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88%) i marży w wysokości: 7,80%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 1 880,38 zł, łączna liczba rat: 12. Całkowity koszt kredytu 2 341,80 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 1 478,80 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 500 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 144 zł, koszty ustanowienia zabezpieczeń (hipoteki umownej): 219 zł.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 22 341,80 zł.

Kalkulacja została dokonana na 4 stycznia 2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

9. Linia kredytowa SUPER AGRO

Linia kredytowa SUPER AGRO to szansa na szybkie sfinansowanie dowolnych nakładów związanych z bieżącą działalnością, remontami i inwestycjami w gospodarstwie rolnym.

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu „Linia Kredytowa SUPER AGRO” wynosi: 14,35% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie nakładów związanych z finansowaniem bieżącej działalności rolniczej , wypłacony jednorazowo, kapitał spłacany na koniec okresu kredytowania, kredyt wykorzystany całkowicie, całkowita kwota kredytu: 167 800 zł, okres kredytowania: 24 miesiące; oprocentowanie zmienne: 11,28 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88%) i marży w wysokości: 5,40%, pierwsza rata odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 1 659,43 zł, łączna liczba rat: 24. Całkowity koszt kredytu 44 183,83 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 37 803,83 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 3,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 5 873 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania 288 zł, koszty ustanowienia zabezpieczeń (hipoteki umownej) : 219 zł.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 211 983,83 zł.

Kalkulacja została dokonana na 4 stycznia 2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

10. Kredyt inwestycyjny "Agro Inwestycja"

Kredyt AGRO INWESTYCJA jest kredytem inwestycyjnym przeznaczonym na:

  1. zakup gruntów rolnych w celu powiększenia lub utworzenia nowego gospodarstwa rolnego,
  2. sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z utworzeniem lub powiększeniem majątku trwałego i ruchomego.

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu „AGRO INWESTYCJA” wynosi: 12,33% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na zakup gruntów rolnych w celu powiększenia lub utworzenia nowego gospodarstwa rolnego, finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z utworzeniem lub powiększeniem majątku trwałego i ruchomego, wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 137 300 zł, okres kredytowania: 120 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 10,48 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88%) i marży w wysokości: 4,60%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 2 425,50 zł, łączna liczba rat: 120. Całkowity koszt kredytu 78 368,55 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 72 590,55 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 3 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4 119 zł , koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 1 440,00 zł, koszty ustanowienia zabezpieczeń (hipoteki umownej): 219 zł.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 215 668,55 zł.

Kalkulacja została dokonana na 4 stycznia 2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

11. Kredyt "UNIA BIZNES"

Kredyt UNIA BIZNES jest kredytem inwestycyjnym, przeznaczonym na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich lub z programów wspólnotowych.

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu inwestycyjnego Unia Biznes wynosi: 12,71% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony jest na finansowanie inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich lub z programów wspólnotowych i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 79 400 zł, okres kredytowania: 120 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 10,48 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88%) i marży w wysokości: 4,60%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 1 470,52 zł, łączna liczba rat: 120. Całkowity koszt kredytu 46 184,22 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 41 943,22 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 3,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 382 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 1 440,00 zł, koszty ustanowienia zabezpieczeń (hipoteki umownej, zastawu rejestrowego): 419 zł.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 125 584,22 zł.

Kalkulacja została dokonana na 4 stycznia 2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

Do góry