EBO eBank Online nowe   kartoSFERA logo   Trwaly nosnik    instrukcje   kontakt

     

Podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ekonomii...

Jednym z Kierunków działania Banku w roku bieżącym jest Podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.

Korzystając z okazji zaproszenia na uroczystość odchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowania i pasowania uczniów klasy I, Dyrektor Oddziału naszego Banku w Barcianach
pani Elżbieta Dzienis wręczyła najmłodszym uczniom drobne upominki, a wśród nich podkładki pod mysz z 10-cioma Zasadami bezpiecznego korzystania z Sieci.

Mamy nadzieję, że zasady spisane na podkładkach będą wyznacznikiem dla młodych ludzi jak mądrze i z głową korzystać z technologii online

Bank Spółdzielczy w Reszlu

Do góry