EBO eBank Online nowe   kartoSFERA logo   Trwaly nosnik    instrukcje   kontakt

     

Karty bankowe

Karty płatnicze

Karta VISA Business Debetowa

Karta VISA BUSINESS DEBETOWA umożliwia Użytkownikowi karty dokonywanie w kraju i za granicą transakcji:

 1. płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta;
 2. wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych logo organizacji płatniczej, w której wydana jest karta;
 3. wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich, oznaczonych znakiem organizacji płatniczej;
 4. płatności dokonywanych na odległość bez fizycznego użycia karty, np. poprzez Internet, telefon;
 5. awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą w banku oznaczonym logo organizacji płatniczej, w której wydana jest karta.

Ponadto karta umożliwia sprawdzenie salda dostępnych środków na rachunku bankowym oraz zmianę kodu PIN w bankomatach świadczących taką usługę oraz zmianę nr PIN w bankomatach Grupy BPS obsługiwanych przez IT Card S.A. i na portalu kartosfera.pl.

Okres ważności karty wynosi 5 lat.

Limity transakcyjne

 1. dzienny limit transakcji gotówkowych wynosi 30 000 PLN lub równowartość w walucie obcej;
 2. całkowity dzienny limit transakcji bezgotówkowych wynosi maksymalnie 50 000 PLN lub równowartość w walucie obcej.

Posiadacz rachunku może zdefiniować dla każdej karty własne dzienne limity transakcyjne, niższe od limitów transakcyjnych określonych przez Bank w Umowie i może je w każdej chwili zmieniać poprzez złożenie odrębnej dyspozycji w Banku.

Karta debetowa MasterCard BUSINESS payPass

Karta MasterCard Business payPass umożliwia Użytkownikowi karty dokonywanie w kraju i za granicą transakcji:

 1. płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta;
 2. wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem MasterCard;
 3. wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich, oznaczonych znakiem organizacji płatniczej;
 4. płatności dokonywanych na odległość bez fizycznego użycia karty, np. poprzez Internet, telefon;
 5. awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą w banku oznaczonym logo organizacji płatniczej, w której wydana jest karta.

Ponadto karta umożliwia sprawdzenie salda dostępnych środków na rachunku bankowym oraz zmianę kodu PIN w bankomatach świadczących taką usługę oraz zmianę nr PIN w bankomatach Grupy BPS obsługiwanych przez IT Card S.A. i na portalu kartosfera.pl

Okres ważności karty wynosi 5 lat.

Limity transakcyjne

 1. dzienny limit transakcji gotówkowych wynosi 30 000 PLN lub równowartość w walucie obcej;
 2. całkowity dzienny limit transakcji bezgotówkowych wynosi maksymalnie 50 000 PLN lub równowartość w walucie obcej;
 3. limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych na terenie Polski wynoszącego 50 PLN.

Posiadacz rachunku może zdefiniować dla każdej karty własne dzienne limity transakcyjne, niższe od limitów transakcyjnych określonych przez Bank w Umowie i może je w każdej chwili zmieniać poprzez złożenie odrębnej dyspozycji w Banku.

Usługa Visa Cash Back

VISA Cash back to usługa, dzięki której posiadacze polskich kart VISA mogą wygodnie podejmować niewielkie kwoty pieniędzy (do 200 złotych) z kasy sklepowej w supermarkecie, na stacji benzynowej czy w innym sklepie przy okazji płacenia kartą za codzienne zakupy.

Z usługi Cash back mogą korzystać Posiadacze kart płatniczych zrzeszenia BPS S.A.:

 • VISA Classic Debetowa
 • VISA Business Debetowa

Dzięki VISA Cash back:

 • nie trzeba szukać bankomatu, gdy potrzebujemy niewielkiej kwoty w gotówce; miejsc, w których można wypłacić pieniądze jest teraz więcej,
 • oszczędzamy czas, robiąc jednocześnie zakupy i dokonując wypłaty gotówki – w sposób bezpieczny, łatwy i wygodny.

Z usługi VISA Cash back można skorzystać niezależnie od wielkości samego zakupu opłaconego kartą – nie ma znaczenia czy wyniesie on 20zł czy 300zł.

Z usługi Visa Cash back można korzystać wielokrotnie w ciągu dnia – za każdym razem, gdy płacimy karta VISA za zakupy w punktach oznaczonych logo VISA Cash back.

Korzystanie z VISA Cash back jest proste:

Płacąc kartą za zakupy w kasie wystarczy poprosić kasjera o wypłacenia w ramach usługi VISA Cash back żądanej kwoty – do wysokości 200 złotych.

Transakcje potwierdzamy składając podpis na wydruku lub wprowadzając PIN; na rachunku kwota wypłaty i zakupów będą wykazane oddzielnie – warto upewnić się, że te kwoty się zgadzają, a my otrzymaliśmy właściwą sumę. Przy potwierdzeniu transakcji kasjer może poprosić dodatkowo o parafkę przy kwocie wypłaty gotówki.

Karty kredytowe

Karta kredytowa VISA BUSINESS CREDIT

3x BEZ OPŁAT

 1. wydanie karty głównej- BEZ OPŁAT
 2. wznowienie karty – BEZ OPŁAT
 3. użytkowanie karty – BEZ OPŁAT*

*opłata pobierana jest od 13 m- ca użytkowania karty; jeśli będziesz aktywnie korzystać z karty, tzn. w przypadku dokonywania kartą w bieżącym cyklu rozliczeniowym operacji bezgotówkowych na kwotę min. 1 000 zł.

Karta kredytowa VISA BUSINESS CREDIT to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.
Karta skierowana jest dla osób prawnych, jednostek nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną lub osób fizycznych prowadzących rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

Karta VISA BUSINESS CREDIT umożliwia finansowanie potrzeb finansowych Klientów, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej poprzez dokonywanie:

 • płatności w punktach usługowo – handlowych na całym świecie;
 • płatności przez Internet;
 • wypłaty gotówki w bankomatach, oddziałach banków i innych uprawnionych jednostkach, oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie;
 • przelewów z rachunku karty kredytowej na rachunki bankowe prowadzone w Banku.

Karta kredytowa VISA BUSINESS CREDIT pozwala kontrolować własne wydatki – ma indywidualnie przyznany odnawialny limit kredytowy, do którego wysokości możesz realizować transakcje. Maksymalny limit dla karty wynosi 50 000 zł.

Wymagania dodatkowe wobec Klient:

Bank przyznaje kartę kredytową Klientowi, który spełni łącznie następujące warunki:

 • posiada rachunek bieżący od co najmniej 3 m- cy, przez który rozlicza prowadzoną działalność gospodarczą;
 • osiąga m- czne dochody z tytułu prowadzonej działalności;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiada zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu;
 • złoży zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec US i ZUS/ KRUS;
 • posiada wiarygodność kredytową rozumianą jako rzetelną obsługę dotychczasowych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, poręczeń i innych zobowiązań finansowych;
 • przedstawi zabezpieczenie spłaty kredytu wymagane przez Bank.

Atrakcyjność oferty:

 • nieoprocentowany kredyt aż do 51 dni;
 • ustalony indywidualny limit kredytowy – nawet do 50 000 zł.;
 • możliwość skorzystania z usługi Balance Transfer;
 • pełna kontrola wydatków, co miesiąc otrzymujesz zestawienie wszystkich operacji wraz z informacją o stanie rachunku karty;
 • sam decydujesz jaką wartość zadłużenia spłacasz w danym miesiącu /minimalna wymagana kwota spłaty wynosi tylko 5% min. 120 zł./;
 • możliwość automatycznej spłaty zadłużenia /usługa polegająca na automatycznym pobraniu z rachunku bieżącego prowadzonego w Banku środków w wysokości minimalnej kwoty zadłużenia/;
 • nie płacisz prowizji za operacje bezgotówkowe realizowane w punktach handlowo – usługowych w kraju i za granicą;
 • ważność karty – 3 lata.
Karta kredytowa VISA BUSINESS CREDIT GOLD

3x BEZ OPŁAT

 1. wydanie karty głównej- BEZ OPŁAT
 2. wznowienie karty – BEZ OPŁAT
 3. użytkowanie karty – BEZ OPŁAT*

*opłata pobierana jest od 13 m- ca użytkowania karty; jeśli będziesz aktywnie korzystać z karty, tzn. w przypadku dokonywania kartą w bieżącym cyklu rozliczeniowym operacji bezgotówkowych na kwotę min. 2 000 zł

Karta kredytowa VISA BUSINESS CREDIT GOLD to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.

Karta skierowana jest dla osób prawnych, jednostek nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną lub osób fizycznych prowadzących rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

Karta VISA BUSINESS CREDIT GOLD umożliwia finansowanie potrzeb finansowych Klientów, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej poprzez dokonywanie:

 • płatności w punktach usługowo – handlowych na całym świecie;
 • płatności przez Internet;
 • wypłaty gotówki w bankomatach, oddziałach banków i innych uprawnionych jednostkach, oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie;
 • przelewów z rachunku karty kredytowej na rachunki bankowe prowadzone w Banku.

Karta kredytowa VISA BUSINESS CREDIT GOLD pozwala kontrolować własne wydatki – ma indywidualnie przyznany odnawialny limit kredytowy, do którego wysokości możesz realizować transakcje. Maksymalny limit dla karty wynosi 100 000 zł.

Wymagania dodatkowe wobec Klient:

Bank przyznaje kartę kredytową Klientowi, który spełni łącznie następujące warunki:

 • posiada rachunek bieżący od co najmniej 6 m- cy, przez który rozlicza prowadzoną działalność gospodarczą, z miesięcznym wpływem na poziomie minimum 5 000 zł.;
 • osiąga m- czne dochody z tytułu prowadzonej działalności;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiada zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu;
 • złoży zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec US i ZUS/ KRUS;
 • posiada wiarygodność kredytową rozumianą jako rzetelną obsługę dotychczasowych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, poręczeń i innych zobowiązań finansowych;
 • przedstawi zabezpieczenie spłaty kredytu wymagane przez Bank.

Atrakcyjność oferty:

 • nieoprocentowany kredyt aż do 51 dni;
 • ustalony indywidualny limit kredytowy – nawet do 100 000 zł.;
 • możliwość skorzystania z usługi Balance Transfer;
 • pełna kontrola wydatków, co miesiąc otrzymujesz zestawienie wszystkich operacji wraz z informacją o stanie rachunku karty;
 • sam decydujesz jaką wartość zadłużenia spłacasz w danym miesiącu /minimalna wymagana kwota spłaty wynosi tylko 5% min. 120 zł./;
 • możliwość automatycznej spłaty zadłużenia /usługa polegająca na automatycznym pobraniu z rachunku bieżącego prowadzonego w Banku środków w wysokości minimalnej kwoty zadłużenia/;
 • nie płacisz prowizji za operacje bezgotówkowe realizowane w punktach handlowo – usługowych w kraju i za granicą;
 • ważność karty – 3 lata.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o kartę płatniczą
Regulamin kart debetowych business

Zastrzeżenia

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej zastrzeżenia. Można to zrobić na kilka sposobów:

 1. telefonicznie poprzez Infolinię Banku BPS S.A.(tel.: +48 86 215 50 50),
 2. telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (tel.: +48 828 828 828),
 3. osobiście w placówce sprzedażowej Banku,
 4. za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl.
Do góry