Bankowość internetowa

Oferujemy Państwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet - System EBO. Usługa ta umożliwia klientom indywidualnym i instytucjonalnym dostęp do swoich rachunków za pomocą przeglądarki internetowej i urządzeń mobilnych przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie.

EBO

Funkcjonalność systemu EBO:

Obsługa przelewów:

 • standardowych
 • do urzędów skarbowych
 • do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • terminowych
 • zleceń stałych

Informacja o:

 • saldzie konta
 • limicie pożyczki w RB/ROR
 • kartach płatniczych
 • aktywnych kredytach

Podgląd i wydruk:

 • historii konta
 • przelewów w formacie jak w systemie księgowym
 • możliwość wydruku pojedynczych operacji widocznych w historii konta

Obsługa szablonów przelewów:

 • standardowych
 • do urzędów skarbowych
 • do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

dwa rodzaje funkcjonalne szablonów:

 • podpisane - gotowe do realizacji
 • niepodpisane - wymagają zatwierdzenia kodem jednorazowym
 • możliwość tworzenia paczek przelewów
 • obsługa konta przez wielu użytkowników
 • możliwość pracy grupowej
 • wydruk wyciągów
 • możliwość tworzenia predefiniowanych paczek przelewów np. listy płac
 • przesyłanie sald konta za pomocą SMS
Do góry