EBO eBank Online nowe   kartoSFERA logo   Trwaly nosnik    instrukcje   kontakt

     

Zmiany - Regulamin EBO od 25.05.2024

Szanowni Państwo,

Z dniem 25.05.2024 roku zmianie ulega:

  • Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej EBO - ZOBACZ REGULAMIN

Najważniejszą zmianą jest:

  1. Wdrożenie nowej Aplikacji mobilnej EBO Mobile Junior, aplikacji przeznaczonej dla młodzieży, która ukończyła 13-ty rok życia.

Niniejszy Regulamin dostosowano do obowiązujących przepisów prawa.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Regulaminu w przypadku niezaakceptowania przez Posiadacza rachunku propozycji zmian do Regulaminu, Posiadacz rachunku ma prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, przed planowaną datą wprowadzenia zmian.

Bank Spółdzielczy w Reszlu

Do góry