EBO eBank Online nowe   kartoSFERA logo   Trwaly nosnik    instrukcje   kontakt

     

Zmiany w Regulaminie Google Pay

 

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, iż z dniem 14 września 2019 r. wejdzie w życie zmieniony:

- „Regulamin korzystania z kart wydanych w Grupie BPS w ramach Google Pay”;

Główne zmiany dotyczą:

  1. dostosowania zapisów do wymogów Ustawy o usługach płatniczych w zakresie uwierzytelnienia transakcji;
  2. wprowadzenia uniwersalnych zapisów dla kart wydanych w całej Grupie BPS, w tym nazwy dokumentu na „Regulamin korzystania z kart wydanych w Grupie BPS w ramach Google Pay”;
  3. doprecyzowania warunków zmiany Regulaminu.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Regulaminu w przypadku niezaakceptowania przez Posiadacza rachunku propozycji zmian do Regulaminu, Posiadacz rachunku ma prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, przed planowaną datą wprowadzenia zmian.

Pełna treść Regulaminu korzystania z kart wydanych w Grupie BPS w ramach Google Pay, dostępna jest w każdej placówce sprzedażowej Banku oraz na stronie internetowej Banku.

W przypadku jakichkolwiek pytań odpowiedzi udzielą pracownicy w jednostkach sprzedażowych naszego Banku.

Bank Spółdzielczy w Reszlu

Do góry