Zaloguj się do

Bankowość Elektroniczna

EBO

Nowa Taryfa opłat dla klientów indywidualnych

Informacja o zmianie Taryfy opłat i prowizji dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Reszlu

Szanowni Państwo, 

Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, iż z dniem 16 sierpnia 2021 roku zmianie ulega Taryfa opłat i prowizji:

  1. W Rozdziale RACHUNKI w TAB.1 KONTA OSOBISTE w pkt. 2 dodaje się ppkt. 2.3
  2. W Rozdziale INNE USŁUGI w TAB. 12 Czynności kasowe w złotych w pkt. 1 ppkt. 1.2 otrzymuje nowe brzmienie

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z postanowieniami Umowy, jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zaproponowane zmiany mają Państwo możliwość złożenia pisemnego oświadczenia wobec tych zmian.

Nie złożenie na piśmie oświadczenia oznaczać będzie akceptację zmian zawartych w Taryfie opłat i prowizji.

W przypadku jakichkolwiek pytań odpowiedzi udzielą pracownicy w jednostkach sprzedażowych naszego Banku. PLACÓWKI

Bank Spółdzielczy w Reszlu

Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Reszlu - obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2021 roku

Do góry