EBO eBank Online nowe   kartoSFERA logo   Trwaly nosnik    instrukcje   kontakt

     

Podpisanie Umowy z Gminą Reszel

W dniu 1 sierpnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Reszel nastąpiło podpisanie pomiędzy władzami Banku Spółdzielczego w Reszlu, a Burmistrzem Gminy Reszel przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, umowy na realizację zamówienia publicznego pn. "Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów".

Jest nam niezmiernie miło, że to właśnie nam udało się wygrać przetarg i w dalszym ciągu możemy współpracować i wspierać finansowo naszą rodzimą gminę.

Bank Spółdzielczy w Reszlu

Do góry