Zaloguj się do

Bankowość Elektroniczna

EBO

Zmiany dla Klientów Indywidualnych

Reszel, październik 2019 r.

Szanowni Państwo,

UWAGA! Z dniem 15.12.2019 r. zmianie ulegają:

- Taryfy opłat i prowizji dla klientów indywidualnych;
- Dokumenty opłat związanych z prowadzonym rachunkiem płatniczym;
- Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

 

 

Więcej informacji w nw. plikach:

 1. Zawiadomienie;
 2. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych;
 3. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych obowiązująca od 15.12.2019r.;
 4. Załacznik 1. Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem_POL Konto JUNIOR;
 5. Załacznik 2. Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem_POL Konto MŁODZIEŻOWE;
 6. Załacznik 3. Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem_POL Konto;
 7. Załacznik 4. Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem_POL Konto SENIOR;
 8. Załacznik 5. Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem_PRP;
 9. Załacznik 6. Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem_rachunek oszczędnościowy;
 10. Załacznik 7. Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem_SKO;
 11. Załacznik 8. Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem_PKZP;
 12. Załacznik 9. Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem_rachunek oszczęsdnościowy dla osób fizycznych będących czlonkami Rad Rodziców;
 13. Załacznik 10. Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem_oszczędnosciowym płatnym na każde żądanie.

Bank Spółdzielczy w Reszlu

Do góry