Zaloguj się do

Bankowość Elektroniczna

EBO

Klienci instytucjonalni - Zmiana opłaty za przelew ZUS i US

Reszel, 12.12.2019 r.

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Reszlu informuje, że z dniem 01.01.2020 r. zmianie ulega opłata za przelew na rachunek ZUS i US. Opłata zostaje zrównana do poziomu 1,00 zł za przelew, tak jak za pozostałe przelewy na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR.

Powyższa zmiana jest niezależna od decyzji Banku i wynika z Rozporządzenia Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, stanowiącym załącznik do Umowy o prowadzenie rachunku, jeżeli Posiadacz rachunku w terminie 14 dni od otrzymania tekstu wprowadzonych zmian nie dokona wypowiedzenia Umowy, uznaję się, że zmiany zostały przejęte i obowiązują Strony od dnia następującego bezpośrednio po upływie ,wymienionego na wstępie terminu.  

Pełna treść „Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla Klientów instytucjonalnych” dostępna jest w każdej placówce sprzedażowej Banku, na stronie internatowej TUTAJ oraz w systemie bankowości elektronicznej.

W przypadku jakichkolwiek pytań odpowiedzi udzielą pracownicy w jednostkach sprzedażowych naszego Banku.

Bank Spółdzielczy w Reszlu

Do góry