Zaloguj się do

Bankowość Elektroniczna

EBO

Reszelskie Dni Rodziny 2018

Reszelskie Dni Rodziny 2018, to projekt, który Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje już po raz kolejny we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Gmina Reszel. Przedsięwzięcie ma za zadanie upowszechnianie integracji rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promowanie aktywnego trybu życia.

Nasz Bank udzielił wsparcia tej inicjatywie – każda forma propagowania integracji wśród w/w grup jest przez nas mile widziana, tym bardziej jeżeli angażuje lokalną młodzież i dzieci.

05 Reszelskie dni rodziny

Bank Spółdzielczy w Reszlu
Do góry