OGŁOSZENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Reszlu
zwołuje w dniach od 13.05.2009r. do 22.05.2009r.

Zebrania Grup Członkowskich Banku
z następującą tematyką obrad:

  1. Otwarcie Zebrania i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2008 r. z uwzględnieniem wykonania Uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich oraz sprawozdanie finansowe Banku za 2008r.
  4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2008r.
  5. Kierunki działalności Banku na 2009r.
  6. Omówienie innych spraw mających stanowić tematykę Zebrania Przedstawicieli.
  7. Dyskusja – wnioski.

Zebrania Grup Członkowskich odbywają się w następujących terminach i miejscach:

Grupa Członkowska - 13 maja 2009r. Lokal Oddziału Banku Gminy Korsze o godz.1600 w Korszach Grupa Członkowska - 19 maja 2009r. Dom Kultury w Srokowie Gminy Srokowo o godz.1100 Grupa Członkowska - 20 maja 2009r. Lokal Oddziału Banku Gminy Barciany o godz.1100 w Barcianach Grupa Członkowska - 21 maja 2009r. MGOK w Bisztynku Gminy Bisztynek o godz.1000 Grupa Członkowska - 21 maja 2009r. Restauracja „ U Renaty” Gminy Reszel o godz.1100 w Reszlu

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU


Bank Spółdzielczy w Reszlu 11-440 Reszel, ul. Kolejowa 4, tel. 89 755-34-00
Polityka prywatności | Oprocentowanie | Opłaty i prowizje | Placówki i bankomaty | BFG | Kursy walut
Godziny graniczne realizacji przelewów | zu akceptowane przez Bank | zu nieakceptowane przez Bank

Ta strona została odwiedzona 112033 razy

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!