O Banku

Bank został wpisany do rejestru Spółdzielni w Sądzie Rejonowym w Olsztynie dnia 27 lutego 1947 r. i datę tą uważa się za rozpoczęcie funkcjonowania Banku.

Od początku swojego istnienia Bank służył lokalnym społecznościom pracując na rzecz przedsiębiorców, kupców, rzemieślników oraz rolników. Od wielu lat wspiera finansowo inicjatywy lokalne, finansując różnego rodzaju imprezy organizowane przez samorządy lokalne oraz wspomagając miejscowe stowarzyszenia oraz organizacje społeczne.

Jesteśmy bankiem nowoczesnym, oferującym klientom wysokiej jakości produkty i usługi bankowe. Działalność prowadzimy na terenie województwa warmińsko - mazurskiego w 6 placówkach w Reszlu, Bisztynku, Korszach, Barcianach, Srokowie i Kętrzynie.

Bank oferuje szeroką gamę produktów dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego, która obejmuje obsługę rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych, rachunków bieżących, lokat terminowych, jak też kredyty konsumenckie, obrotowe, preferencyjne i inwestycyjne.

Misja Banku

"Budowanie trwałych relacji z Klientami poprzez świadczenie kompleksowych usług bankowych, stwarzających Klientom warunki do prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej."

INFORMACJA o sytuacji ekonomiczno-finansowej BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU za I półrocze 2013 r.

INFORMACJA o sytuacji ekonomiczno-finansowej BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU za II półrocze 2013 r.

INFORMACJA o sytuacji ekonomiczno-finansowej BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU za I półrocze 2014 r.

INFORMACJA o sytuacji ekonomiczno-finansowej BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU za II półrocze 2014 r.

INFORMACJA o sytuacji ekonomiczno-finansowej BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU za I półrocze 2015 r.

INFORMACJA o sytuacji ekonomiczno-finansowej BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU za II półrocze 2015 r.

INFORMACJA o sytuacji ekonomiczno-finansowej BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU za I półrocze 2016 r.

INFORMACJA o sytuacji ekonomiczno-finansowej BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU za II półrocze 2016 r.

INFORMACJA o sytuacji ekonomiczno-finansowej BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU za I półrocze 2017 r.


Bank Spółdzielczy w Reszlu 11-440 Reszel, ul. Kolejowa 4, tel. 89 755-34-00
Polityka prywatności | Oprocentowanie | Opłaty i prowizje | Placówki i bankomaty | BFG | Kursy walut
Godziny graniczne realizacji przelewów | zu akceptowane przez Bank | zu nieakceptowane przez Bank

Ta strona została odwiedzona 131296 razy

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!