Zaloguj się do

Bankowość Elektroniczna

EBO

Nowe EBO RWD

W związku z wprowadzaniem przez Parlament Europejski dyrektywy PSD2 informujemy, że dnia 22 marca br. została wdroźona nowa aplikacja bankowości elektronicznej EBO RWD.

start

PSD2 (ang. Payment Services Directive) to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, której głównym celem jest zwiększenie konkurencyjności na rynku usług finansowych oraz bezpieczeństwa Klientów przy dokonywaniu płatności zdalnych i elektronicznych.

PSD2 wprowadza definicję silnego uwierzytelnienia Klienta, którego celem jest podniesienie poziomu ochrony danych. Polega ono na wymogu identyfikacji użytkownika w kanałach online za pomocą co najmniej dwóch niezależnych elementów z trzech kategorii: wiedza (coś, co wie wyłącznie użytkownik), posiadanie (coś, co posiada wyłącznie użytkownik), cecha charakterystyczna Klienta (np. dane biometryczne).

Co oznacza, iż logowanie do systemu będzie odbywało się dwuetapowo.

Nowa wersja EBO zmienia również swą szatę graficzną.

Po wdrożeniu nowej wersji, klient logując się do EBO, będzie mógl wybrać z górnego menu, z zakładki "Pomoc" (ikonka znaku zapytania) "Instrukcję obsługi Bankowości elektronicznej" nowej wersji.

Wszelkie pytania związane z nową wersją proszę kierować do placówek Banku

Bank Spółdzielczy w Reszlu

Do góry