Kazimierz Dolny na monetach

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety z serii "Zabytki kultury materialnej w Polsce", upamiętniające Kazimierz Dolny.

Monety wprowadzane do obiegu to:

  • 20 zł wykonane stemplem lustrzanym w srebrze - w dniu 19 czerwca 2008 r.

Kazimierz Dolny, zwany perłą polskiego renesansu, zadziwia pięknem krajobrazu i urodą architektury. W jego panoramie dominują położone na wzgórzach zabytki: ruiny baszty wzniesionej w XIV w. przez Władysława Łokietka, ruiny murowanego zamku z czasów Kazimierza Wielkiego, kościół farny i klasztor.

     

Fot. Awers i rewers srebrnej monety 20 zł "Kazimierz Dolny" z serii "Zabytki Kultury Materialnej".

Moneta o nominale 20 zł została wybita stemplem lustrzanym w srebrze, w nakładzie 125 tysięcy sztuk. Rewers monety przedstawia stylizowane wizerunki: studni pokrytej gontowym daszkiem oraz dachów domów przy rynku w Kazimierzu Dolnym. Pośrodku stylizowany wizerunek fragmentu kościoła farnego. Na awersie, z lewej strony, widnieje stylizowany wizerunek fragmentu zwieńczenia kamienicy Celejowskiej w Kazimierzu Dolnym.

Folder numizmatyczny monet "Kazimierz Dolny" z serii "Zabytki Kultury Materialnej"

Do góry