EBO eBank Online nowe   kartoSFERA logo   Trwaly nosnik    instrukcje   kontakt

     

Ferie z ekonomią

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim rozpoczęła projekt „Ferie z ekonomią", którego celem jest promowanie wiedzy dotyczącej ekonomii i finansów wśród młodzieży.

Projekt „Ferie z ekonomią" to wynik doświadczeń Fundacji, która przez ostatnie 6 lat realizowała program edukacji ekonomicznej "Na własne konto". Stanowił on uzupełnienie i poszerzenie podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. W programie wzięło udział ponad 10 tysięcy uczniów z gimnazjów położonych na terenach wiejskich w całej Polsce.

Zakres programu dydaktycznego, realizowanego w okresie ferii zimowych obejmuje trzy główne moduły tematyczne: moje finanse, moja przedsiębiorczość i moja firma. Jednym z bardzo ważnych elementów zajęć jest wizyta młodzieży w lokalnym banku, w trakcie której uczniowie mają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania banku, w tym specyfiki i modelu bankowości spółdzielczej.

Również Nasz Bank przystąpił do w/w projektu, w ramach którego uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mołtajnach wraz z opiekunami odwiedzili w dniu 24.01.2019 r. Placówkę Oddziału Banku w Barcianach.

Bank Spółdzielczy w Reszlu
Do góry